LinkedIn je najpoznatija svetska poslovna mreža sa više od 400 miliona korisnika. Za kompanije ona predstavlja neprocenjiv izvor stručne radne snage, a za kadrove priliku da poslodavcima predstave svoje radno iskustvo i poslovne veštine. Kako regruteri konstantno pretražuju profile potencijalnih kandidata, 100% popunjen LinkedIn profil je obavezan kako za nezaposlene, tako i za zaposlene kadrove koji žele da promene kompaniju u kojoj trenutno rade. Na prvi pogled LinkedIn profil je sličan CV-u. Sadrži popis radnih mesta na kojima ste radili, sa vremenskim rasponom i zaduženjima, ali ima i „Summary“ deo koji vam daje priliku za malo kreativniji opis vaše karijere. Pri popunjavanju LinkedIn profila treba posebno obratiti pažnju na veštine, jer mreža daje mogućnost vašim kolegama, poslovnim partnerima i prijateljima da potvrde vašu stručnost u određenoj oblasti. CV Radionica pruža usluge popunjavanje LinbkedIn profila na: srpskom, bosanskom, hrvatskom, engleskom, nemačkom i španskom jeziku.


untitled-infographic(3)srpski
untitled-infographic(3)engleski
untitled-infographic(3)nemacki

Povećajte svoje šanse za boljim poslom čak i kada ga ne tražite. Linkedin mreža vam pruža bezbroj mogućnosti za sticanje poslovnih kontakata i novih prilika. Budući da predstavlja aktuelnu verziju on line CV-a, od izuzetne važnosti je da profil na ovoj mreži shvatite kao prvi korak ka uspešnijoj karijeri. Kako biste se prikazali u najboljem svetlu, vašu radnu biografiju opisujemo što detaljnije, izdvajamo ključne osobine profesije, a posebnu pažnju posvećujemo Summary-u, gde Vas u formi mini motivacionog pisma, predstavljamo na nešto neposredniji način.

Nakon pripremljenog profila, možemo izvršiti eventualne korekcije, na Vaš zahtev. Svakako, dobićete i smernice, za bolje pozicioniranje i veću vidljivost Vašeg profila na mreži. Takođe, možemo Vam preporučiti najpopularnije grupe iz Vaših profesionalnih oblasti, kao i oblasti zapošljavanja, za širi dijapazon poslovnih mogućnosti.

Fotografiju At December River uslikao je Roberto Strauss i ona jer zaštićena Creative Commons licencom.