Motivaciono pismo je dokument koji treba da objasni regruterima zašto ste baš Vi najbolji kandidat za rad na datoj poziciji. U većini slučajeva regruteri od vas očekuju da sa CV-jem pošaljete motivaciono pismo, čak i kad to nije naglašeno u oglasu. Ovo je potvrđeno u istraživanju obavljenom u avgustu 2015. godine, izvršenom za potrebe CareerBuilder-a, jednog od najpoznatijih američkih portala u sferi zapošljavanja i karijere. Jedan od zaključaka ovog istraživanja, je i da regruteri obraćaju više pažnje na CV-jeve koji su poslati zajedno sa motivacionim pismom. Ovaj dokument pored svoje primarne funkcije možete iskoristiti da regruterima objasnite pojedine detalje, koje ne mogu videti u CV-ju, npr razloge za prekvalifikaciju ili zašto duže vreme niste nigde radili. Takođe treba naglasiti da se motivaciona pisma koriste u raznim drugim vrstama selekcije, kao što je upis master ili doktorskih studija, učešća u projektima itd.


Prilikom izrade motivacionih pisama, imperativ nam je da Vam pripremimo dokument za pamćenje. Vodimo računa o poslovnoj strukturi pisma, koju obogaćujemo Vašim ličnim iskustvima i osobinama. Tokom konsultacija sa klijentom, vešto mapiramo ključne motive za obavljanje željenog posla ili pohađanje studija, spajamo ih sa potrebama poslodavaca ili obrazovne ustanove i na kraju oblikujemo u dokument u kome regruteri pronalaze jedinstvo znanja , kompetencije i želje za radom. Naravno, pažljivo birani dizajn se takođe podrazumeva.

Motivaciona pisma dostavljamo mailom, u dva formata. PDF format, je napromenljiva verzija dokumenta, spremna za slanje budućim poslodavcima. Motivaciono pismo u “.doc” (Word) formatu, Vam takođe šaljemo, ukoliko želite da ga u budućnosti update-ujete novim informacijama. Naravno, nakon dostave, možemo izvršiti besplatne korekcije dokumenata, na Vaš zahtev.