Zapravo „Kako izračunati godišnji odmor?“ je pitanje za poslodavce. Ipak, u Srbiji i u zemljama regiona se privatne firme često oglušuju o najosnovnija prava radnika i smanjuju čak i zakonom zagarantovan broj slobodnih dana. Zato radnici često moraju sami da se informišu o pravima i obavezama po pitanju godišnjeg odmora. Nažalost to je danas jedini način da sebi i svojoj porodici obezbedite dugo očekivano letovanje i odmorite se od posla.

Godišnji odmor

Kad se stiče pravo na godišnji odmor?

Pravo na godišnji odmor je jedno od najvažnijih radničkih prava. Po novom zakonu o radu, ono se stiče posle mesec dana rada u novoj firmi, iako nije precizirano da li se to odnosi na ceo godišnji odmor ili samo na njegov srazmerni deo, koji se nekad uglavnom zaračunavao kao dodatni dan za svaki mesec rada (tačnije dvanaestina ukupnog odmora, po mesecu radnog staža).

 

Koji je zakonom zagarantovan broj dana godišnjeg odmora?

Zakon nam garantuje godišnji odmor od 20 dana. Broj dana može biti uvećan na osnovu velikog broja faktora, kao što su radni staž, uslovi rada i stručna sprema. Ova povećanja se određuju kolektivnim ugovorom ili opštim aktom. Npr. veliki deo državnih firmi i većih privatnih kompanija radnicima sa decom uvećava godišnji odmor za dva dana (po detetu) i za jedan dan radnicima koji imaju visoku stručnu spremu. Naravno ovi parametri nisu navedeni u Zakonu o radu i zato ih morate potražiti u kolektivnom ugovoru, ugovoru o radu ili zakonima o radu određenih državnih službi.

godišnji odmor zima

Korišćenje godišnjeg odmora u delovima?

Zaposleni mogu koristiti godišnji odmor u delovima. Svaki radnik ima pravo da svoj godišnji odmor iskoristi u dva dela, s tim da prvi deo mora da obuhvata najmanje 10 radnih dana, odnosno dve radne nedelje. Neke kompanije odobravaju svojim zaposlenima i da dane godišnjih odmora koriste u više od dva dela, ali to zahteva dodatne konsultacije sa poslodavcem.

 

Šta ako se razbolim dok sam na godišnjem odmoru?

Zaposleni na godišnjem odmoru imaju pravo da otvore bolovanje i dani koje provedu na bolovanju se ne računaju u dane godišnjeg odmora.

 

Kako izračunati godišnji odmor za narednu godinu?

Neiskorišćene dane godišnjeg odmora možete preneti u narednu godinu. Ovo se pre svega odnosi na zaposlene koji nisu bili u mogućnosti da iskoriste svoj godišnji odmor usled porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, ali i za druge zaposlene kojima poslodavac odobri ovo pravo. Godišnji odmor od prošle godine možete iskoristiti najkasnije do 30. juna.

Šta ako mi poslodavac ne da godišnji odmor?

Ako poslodavac zaposlenom ne uruči rešenje o godišnjem odmoru ili mu izričito zabrani da koristi godišnji odmor, pod pretnjom otkaza ili bilo kakvih drugih sankcija, zaposleni ima prava na naknadu štete u visini prosečne zarade u poslednja tri meseca rada. Ako se otkriju ovakva kršenja zakona o radu poslodavac će takođe biti u obavezi da plati novčanu kaznu državi.

 

Sam godišnji odmor u mnogome zavisi od poslodavca. Nažalost, zaposleni su u obavezi da prilagode svoj odmor potrebama posla. Zato u velikom broju firmi postoje kolektivni godišnji odmori. Dobra stvar je što se oni uglavnom odobravaju u leto kad prodaja i potreba za proizvodima opadne. Kako gramzivi poslodavci često uskraćuju radnicima njihova osnovna prava, svaki zaposleni mora da zna kako izračunati godišnji odmor i u slučaju bilo kakvih zloupotreba mora se obratiti lokalnoj inspekciji rada. Ako imate pitanja u vezi vašeg prava na godišnji odmor, javite nam se na kontakt@cvradionica.com .